Theo Lingen Tagesschau 1974

Hid'da Hid'dai

Hid'da Hid'dai

1974 AD

Yo Maan Ta Mero Nepali Ho

Yo Maan Ta Mero Nepali Ho

1974 AD

Sleepwalking

Sleepwalking

The Chain Gang of 1974

Wait For You

Wait For You

Theo Tams

1974

1974

The Knux

Loungin'

Loungin'

Guru

Loungin

Loungin

LL Cool J

Plum

Plum

The Chain Gang of 1974

Theo Wir Fahr'n Nach Lodz

Theo Wir Fahr'n Nach Lodz

Vicky Leandros

Lazy Lovers

Lazy Lovers

Theo Tams